Těžba žuly v kamenolomu – Lom Matula Hlinsko, a.s.

Žula z Hlinska je charakteristická vysokou kvalitou, malou nasákovostí a nízkou obrusností. Je vysoce odolná v extrémních klimatických podmínkách a v provozech s velkým zatížením. Vyrábějí se z ní kostky, obrubníky, haklíky, schody, různé atypické výrobky, jako kašny, květináče, žulové sloupky apod., dále pomníkové díly, žulová dlažba, žulové obklady stěn a schodů, parapety, kuchyňské desky, desky na krby a další výrobky dle přání zákazníka. Při výrobě používáme převážně vlastní žulu šedomodré barvy, ale vyrábíme i z liberecké žuly, železnobrodské žuly a z dovezených nerostů.

Díky vlastnímu žulovému lomu jsme schopni zpracovat objednávky v kratších termínech. Výrobky vám můžeme dovézt a provést montáž. Na naše výrobky se můžete podívat přímo v Hlinsku, a to na kašnu na náměstí, obklad bazénu, obřadní síň, žulové sloupky na nábřeží, obklad a dlažbu v Komerční bance, pomníky na místním hřbitově.

Nabídka sortimentu

Přímý prodej

Atesty

Historie Lomu Matula

LOM MATULA Hlinsko, a.s. je firma, která navazuje na 110letou tradici žulových lomů na Hlinecku.

Již v roce 1902 Josef Rozsypal, majitel cihelny, odkryl nedaleko obce Srní velké žulové ložisko a zřídil zde lom na těžbu stavebního a dlažebního kamene. O rok později se k němu přidal Jiří Matula, V roce 1923 zaměstnávali již čtyři sta dělníků. Žula se zpracovávala převážně ručně na dlažební kostky a stavební kámen a také na speciální kamenické výrobky – římsy, ostění, portály či reliéfy. Hlinecká žula byla hojně zastoupena na významných stavbách této doby.

Po znárodnění se firma stala součástí Českomoravského průmyslu kamene, vybudovala se hala ušlechtilé kamenické výroby a katr na řezání žulových bloků. Díky tomu se žulové bloky mohly řezat na desky a leštit. Kromě tradičního sortimentu se tak začala vyrábět žulová dlažba, pomníkové díly a podobné výrobky.

Po roce 1989 byl žulový lom Hlinsko vydán v restituci manželům Baarovým. Božena Baarová, rozená Matulová byla jediným přímým potomkem bývalého majitele lomu Jiřího Matuly. Vznikla firma Jiří Matula, žulové lomy a velkozávod kamenický s.r.o., ze které se postupem času transformovala současná firma Lom Matula Hlinsko, akciová společnost.

V současné době naše firma zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců. Žula, která se zde těží a zpracovává, má šedomodrou barvu, je velmi pevná a trvanlivá. I když je v dnešní době velká konkurence čínských žul, patří hlinecká žula pro svůj vzhled a vlastnosti stále k oblíbeným ušlechtilým kamenům hlavně pro použití v exteriéru. Měřítko pevnosti a tvrdosti „je jako ze žuly“ se dá na naši hlineckou žulu určitě použít a pro její vlastnosti se k ní architekti znovu vrací.